Skip to main content
ဦးဝင္းသန္း ( သာေပါင္း မဲဆႏၵနယ္)
ဝိဇၨာဘြဲ႕(စစ္တကၠသိုလ္)၊ (စာေပထူးခၽြန္ဆုရ)
ဦးေမာင္ေမာင္စုိး ( အဂၤပူ မဲဆႏၵနယ္)
တိရစာၦန္ေဆးကုသိပၸံ (အင္းစိန္)