Skip to main content
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေဆြဝင္း (တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္)
သိပၸံဘြဲ႕(စတသ)၊ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕(ကာကြယ္ေရးပညာ)
ဗိုလ္မႉးဇြဲေနေဇာ္ (တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္)
သိပၸံဘြဲ႕(အီလက္ထေရာနစ္)၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႕(နည္းပညာ) (႐ုရွား)၊ ပါရဂူဘြဲ႕(နည္းပညာ)(႐ုရွား)
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရဲႏိုင္မ်ိဳး (တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္)
ဝိဇၨာဘြဲ႕(စီးပြားေရး)၊မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕(ကာကြယ္ေရးပညာ)
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း (တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္)
ဝိဇၨာဘြဲ႕(စတသ)၊ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕(သမိုင္း)၊ မဟာဝိဇၨာ(ကာကြယ္ေရးပညာ)ဘြဲ႕၊ Post Graduate Diploma in Global English ၊ ပါရဂူဘြဲ႕(သမိုင္း)