Skip to main content

ဦးေက်ာ္ေ႐ႊ (ရမ္းၿဗဲ)ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္သည္ ကြ်န္းမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရမ္းၿဗဲကြ်န္း၊ စကုကြ်န္းႏွင့္ မေက်းကြ်န္းတို႔ ပါဝင္ၿပီး ရမ္းၿဗဲကြ်န္းႏွင့္ မေက်းကြ်န္းတို႔တြင္ ရမ္းၿဗဲကြ်န္း၏ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ထဲတြင္ သီးျခားစီတည္ရွိေနသည့္ ပင္လယ္ကၽြန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ စကုကၽြန္းတြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း ခုနစ္႐ြာ ပါဝင္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ ကၽြန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မေက်းကၽြန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စကုကၽြန္း ႏွင့္ မေက်းကၽြန္းရွိ ကၽြန္းသူကၽြန္းသားမ်ားသည္ စက္ေလွငယ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕၊ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေရေၾကာင္းခရီးလမ္းကို အဓိကထား ဆက္သြယ္သြားလာေနၾကပါေၾကာင္း၊ ရာသီဥတု မေကာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ခန္႔ မည္သည္‌့ေဒသကိုမွ ဆက္သြယ္ သြားလာ၍မရသည့္ အေျခအေနမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ လြယ္ကူသည့္အတြက္ ကမၻာႀကီးကို ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာအျဖစ္ တင္စားေခၚေဝၚ ေနၾကသည့္ Global Village ေခတ္ႀကီးတြင္ စကုကၽြန္းႏွင့္ မေက်းကၽြန္း ကၽြန္းသူကၽြန္းသားမ်ားသည္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ မရသည့္အတြက္ Global Village ၏  ျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနသလို ျဖစ္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ေဒသအသီးသီးသို႔ လူကိုယ္တိုင္ မသြားေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔ ေနရပါေသာေၾကာင့္ စကုကၽြန္းႏွင့္ မေက်းကၽြန္း အတြက္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္တစ္ခုစီ တည္ေဆာက္ေပးမွ အဆင္ေျပလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ စကုကၽြန္းႏွင့္ မေက်းကၽြန္း ေဒသမ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္တစ္ခုစီ တည္ေဆာက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ အစီအစဥ္မရွိပါက မည္သည့္္အတြက္ေၾကာင့္ မရွိျဖစ္သည္ကို သိလို ပါေၾကာင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည္‌့အခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ GSM/UMTS မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း ၆၅၉ ခု ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမ ဧရိယာ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ လူေနထိုင္မႈ ဧရိယာလႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ရမ္းၿဗဲမိုကၠ႐ိုစခန္းGSM စခန္းတစ္ခု၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်း႐ြာ၊ ေလးေတာင္ေက်း႐ြာ တို႔တြင္ GSM စခန္းတစ္ခုစီ၊ ကုန္းေဘာင္ေက်း႐ြာတြင္ GSM စခန္းႏွစ္ခု၊ သစ္ပုပ္ေတာင္ ေက်း႐ြာ ႏွင့္ ရပသင္ ေက်း႐ြာတို႔တြင္ GSM စခန္းတစ္ခုစီျဖင့္ စုစုေပါင္း GSM စခန္းခုနစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မိုဘိုင္းစခန္း တည္ေဆာက္ သည့္ ေနရာတြင္ Feasibility Study ျပဳလုပ္ရန္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ တာဝါတိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေဝးဆက္သြယ္ေရး ဆက္ေၾကာင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ ေျမျပင္အေနအထား၊ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရွိႏိုင္မႈအေျခအေန စသည္တို႔အေပၚ မူတည္၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စကုကၽြန္းသည္ အက်ယ္အဝန္းဧရိယာ ၉.၅၄ စတုရန္းမိုင္၊ ငသမုတ္ေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ေက်း႐ြာသုံး႐ြာႏွင့္ ေရေကာင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ အုပ္စုတြင္ ေက်း႐ြာငါး႐ြာရွိၿပီး လူဦးေရ ၃၄၂၀ ဦး၊ အိမ္ေျခ ၈၁၇ အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု ၈၅၈ စုရွိ၍ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွစ္မိုင္ခန္႔ကြာေဝးၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရ ေရလမ္းကို အသုံးျပဳၿပီး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလည္း မရရွိေသးပါေၾကာင္း၊ မေက်းကၽြန္း အေနျဖင့့္ အက်ယ္အဝန္း ဧရိယာ ၅.၉၈ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး့ မေက်းေက်း႐ြာအုပ္စု ေက်း႐ြာ ႏွစ္႐ြာပါရွိၿပီး လူဦးေရ ၁၂၀၀ ဦး၊ အိမ္ေျခ ၂၄၀ အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု ၂၄၀ စုရွိၿပီး ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ ေရလမ္းကို အသုံးျပဳရ၍ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလည္း မရရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စကုကၽြန္းႏွင့္ မေက်းကၽြန္းတို႔တြင္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပထဝီဝင္ေရေျမ အေနအထား အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရးတယ္လီဖုန္း တာဝါတိုင္တစ္တိုင္စီ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ အရ ၂၀၁၆-၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တို႔တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတို႔ကို ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား မၽွေဝေဆာင္႐ြက္ေစ ျခင္း(Infrastructure Sharing) သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထည့္ဝင္ရန္ပုံေငြႏွင့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ ထည့္ဝင္ ရန္ပုံေငြ(Universal Service Fund)ရရွိမႈ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ကၽြန္းႏွစ္ကၽြန္းတြင္ ဆက္သြယ္မႈရရွိေစရန္ စကုကၽြန္း သို႔မဟုတ္ မေက်းကၽြန္း၌ တာဝါတိုင္တစ္တိုင္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ၊ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူး ယခုလက္ရွိ ရွိသည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္ တာဝါတိုင္ ေထာင္ျခင္း၊ Fiber ႀကိဳးခ်ျခင္း၊မိုကၠခ႐ိုေဝ့ဗ္တိုင္ေထာင္သည့္ ေနရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွ မိမိအတြက္ပဲ လုပ္ေနသည္ထက္စာရင္ ေစာေစာကေျပာသည့္ မၽွေဝျခင္း(Infrastructrue Sharing) လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စရိတ္နည္းၿပီး ပိုၿပီးPublic ကို ပိုရႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူေနဧရိယာ လႊမ္းၿခဳံမႈႏွင့္ ပထဝီဝင္ အေနအထားအရ လႊမ္းၿခဳံမႈႏွစ္ခုအနက္ ေဝးလံေခါင္ပါးၿပီး လူေနနည္းပါးသည့္ ေနရာတြင္ ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ Cambridge ႏွင့္ တာဝါတိုင္ေထာင္ရန္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ် မကိုက္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ Universal Service Fund ဆိုသည့္ ေအာ္ပေရတာအားလုံးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အပါအဝင္ ရန္ပုံေငြထည့္ဝင္ၿပီး မိမိတို႔မွSub-sustains လုပ္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ပါးသည့္ေနရာ၊ လူေနနည္းသည့္ ေနရာမ်ားကို Cambridge ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရမ္းၿဗဲတြင္လည္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ စခန္း တည္ေနရာမွာ ခုနစ္ခု ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ တည္ေဆာက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

ပို့ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ျကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ျကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး