Skip to main content

ဦးဥာဏ္လင္း(ေရႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္)ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕သည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ၈.၂၀ မိုင္ရွိၿပီးေတာ့ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ၂.၅၆ မိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး လူဦးေရ ၂၃၂၃၃၇ ဦး မွီတင္းေနထိုင္ေသာ စက္မႈဇုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ သာမန္လက္လုပ္လက္စား၊ စက္႐ုံလုပ္သား အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းေပါင္း ၁၄၅၆ လမ္းရွိၿပီး ကတၱရာလမ္း၊ ကြန္ကရစ္ လုံးဝမခင္းရေသးသည့္ ေျမသားလမ္း ၇၃၉ လမ္းရွိၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လြန္စြာနိမ့္က်က်န္ရစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္သည္ ခရီးသည္တင္ လိုင္းကားေျပးဆြဲသည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းသည္ ၿမိဳ႕လယ္၌ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းသာရွိၿပီး လူအမ်ားစုမွာ အိမ္ကေန ကားဂိတ္၊ ေဈး၊ ေဆး႐ုံ၊႐ုံး၊စက္႐ုံ စသည့္ ေနရာမ်ားကို အခ်ိဳ႕က မိုင္ဝက္ခန္႔ တစ္မိုင္ေက်ာ္သည္အထိ ေန႔စဥ္ လမ္းေလၽွာက္ၿပီး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ စက္႐ုံလုပ္သားမ်ားတြင္ မိန္းကေလးလုပ္သား ၁၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ စက္႐ုံအနည္းငယ္သာ Ferry ကားေပးႏိုင္ၿပီး ထို Ferry ကားမ်ားကလည္း နီးစပ္ရာ ဘတ္စ္ကားေျပးလမ္းေပၚသာ ခ်ေပးခဲ့ၿပီး အိမ္ကို လမ္း‌ေလၽွာက္ျပန္ၾကရပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ခရီးသြားလာေရး ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾကသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေဈးသြားေဈးျပန္၊ ေက်ာင္းပို႔ ေက်ာင္းႀကိဳ၊ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ စသျဖင့္ သြားလာေရးအခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းၾကရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ႊျပည္သာတြင္ အိမ္တိုင္းလိုလိုတြင္ ဆိုင္ကယ္သည္ မရွိမျဖစ္ အေနအထားျဖစ္လာပါေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္စသည့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ မျပဳေၾကာင္းကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ခန္႔က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခ်က္၊ ခ႐ိုင္စီမံခ်က္ဟူ၍ မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရပါေၾကာင္း၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည့္အေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရ႐ုံးမစိုက္မီကာလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဓိကပုဂၢိဳလ္၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔သည္ဆုိ၍ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည့္ အထဲတြင္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ပါဝင္သြားသည္ကို ေလ့လာသိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မည္သည့္အဓိကပုဂၢိဳလ္လမ္းေၾကာင္းမွ မရွိသကဲ့သို႔ ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မႈလည္း လုံးဝ မရွိပါေၾကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ ရသင့္ေသာ္လည္း မရခဲ့သျဖင့္ သြားလာေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္မွာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္စသည့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မရွိေသာၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္း ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္လိုင္စင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးေရမ်ားျပားလာ ျခင္း၊ ယာဥ္ေတြ စည္းကမ္းတက်ေမာင္းႏွင္မႈမရွိျခင္း၊ ၿပိဳင္ေမာင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ မ်ားျပားလာသျဖင့္ လမ္းအသုံးျပဳသူမ်ား သြားလာမႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေရး၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ေစ ေရးအတြက္ ၁.၄.၁၉၉၉ ရက္ေန႔မွစၿပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ရန္ကုန္စည္ပင္ သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း မွတ္ပုံတင္ခြင္‌့မျပဳရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိသည့္ အနက္ ၃၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဧရိယာနယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ ရွိသည့္ အတြက္ ၁၃.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ အမိန္႔ အမွတ္( ၂/၂၀၁၄) ျဖင့္ တားျမစ္သည့္အထဲတြင္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သည္ ေမာ္ေတာ္ကားထက္ စီးနင္းသူအား မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေစပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၾကည့္မည္ပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကမွ စက္တင္ဘာလ အထိ ယာဥ္မေတာ္တဆႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈသည္ ၁၂၅၄၅ ႀကိမ္၊ ဒဏ္ရာရသူ ၂၀၀၇၄ ေယာက္၊ ေသဆုံးသူ ၃၆၀၃ ေယာက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ျဖစ္ပြားခ်ိန္ ၆၀၅၁  စုစုေပါင္း ၄၈.၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၉၇၉၀ ဦး ၊ ရာခိုင္ႏႈန္း အား ျဖင့္ ၄၈.၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၁၅၃၅ ဦး၊  ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ၄၂.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါေၾကာင္း ၊

ေ႐ႊျပည္သာႏွင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ ၅၃ ခ်ိန္ ၀.၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒဏ္ရာရသူ ၆၄ ဦး ၀.၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၁၆ ဦး၊ ၁.၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည့္ အနက္ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏႈန္းကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက တားျမစ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄င္းအႀကိမ္ေရေတြျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္မွ သိသာထင္ရွားေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူဦးေရထူထပ္သည့္ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္၍  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ‌ေၾကာင္းႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေျဖၾကားထားပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအ ေနျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ထားေသာအမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းမႈအေျခအေနအား ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး