Skip to main content

 

လုပ္သားအင္အားအေျချပဳသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Labour Intensive Industry မ်ားမွ အလားအလာအေကာင္းဆုံးက အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ည္မၽွင္ႏွင့္အထည္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္နည္းပါးၿပီး လုပ္သားအင္အား အေျချပဳရသည့္အတြက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကိုက္ညီသည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္အေနျဖင့္ CMP လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ထည္မ်ားတင္ပို႔ရာ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံရွိရာကေန ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သုံးဘီလီယံအထိ တိုးတက္ရရွိလာသျဖင့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ပို႔ကုန္သုံးဆ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ဧၿပီလအတြင္း ႏွစ္လပို႔ကုန္တန္ဖိုး ၂.၄ ဘီလီယံရွိရတြင္ CMP စနစ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ၿပီး အထည္တင္ပို႔မႈက ၅၃၈ သန္း အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ပထမေနရာတြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ လုပ္သားအင္အား ၃၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္ေပးထားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံေပါင္း ၁၅၀၀၊ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ၁၀ ဘီလီယံႏွင့္ အလုပ္သမား ၁၀ သိန္းခန္႔ အလုပ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎ပမာဏက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂.၂ ဘီလီယံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံက ေျခာက္ဘီလီယံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ၂၈ ဘီလီယံတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေပါင္း ႏွစ္သန္းခြဲခန္႔ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ေနရာတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္အားခေစ်းေပါသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္မွာ ပိုမ်ားပါေၾကာင္း၊ ထိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္လကို ေဒၚလာ ၁၅၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၇၀၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ၄၅ ေဒၚလာရွိပါေၾကာင္း၊ အာရွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ လုပ္အားခ အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝအရ လုပ္အားခနည္းေလ အျမတ္အစြန္းရေလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုၾကပါေၾကာင္း၊ အစိုးရက အလုပ္သမားမ်ားရရွိမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ စက္႐ုံကလိုက္နာရမည့္ လူမႈက်င့္ဝတ္စံခ်ိန္းစံၫႊန္းမ်ား ၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္သားအင္အားေပါမ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲအတားအဆီး ျဖစ္ေနျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးရပါမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ (Banking Facility) ေကာင္းေအာင္လည္း လုပ္ေပးရပါမည္၊ စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းေရးမ်ား၊ ပို႔ကုန္မူဝါဒမ်ားကို အလြယ္ကူဆုံး၊ အဆင္ေျပဆုံး ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ၿပိဳင္ေနသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္မ်ား ရွိလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္၊ တကယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ဆိပ္ကမ္းႏွင့္နီးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ Garment Industry Zone မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ေျမေနရာေပးရပါမည္၊ Infrastructure ႏွင့္ Power Sources ျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ဝင္ေရာက္လာလွ်င္ လုပ္သား အင္အားႏွစ္သန္းခန္႔ထိ အလုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀ ထိ ရရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ၎ပမာဏက GDP ၏ သုံးပုံတစ္ပုံရွိၿပီး လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ၾကယ္သီး၊ အပ္၊ အပ္ခ်ည္လုံးမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Supporting Industry အေနျဖင့္ SME မ်ားပါ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ခ်ည္မၽွင္ႏွင့္ အထည္စက္႐ုံမ်ားလည္း ခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံပိုင္အထည္အလိပ္ စက္႐ုံ ၁၃ ႐ုံရွိၿပီး ဝါႀကိတ္၊ ခ်ည္ထုတ္၊ ပိတ္ယက္၊ ေဆးဆိုးလုပ္ေနသည့္ စက္႐ုံမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ၎စက္႐ုံမ်ားႏွင့္လည္း ပုဂၢလိကပူးေပါင္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး CMP စနစ္မွ FOB စနစ္အထိ တက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ား၏ အဓိကျပႆနာက စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာအတြက္ ေျမေစ်းႀကီးလြန္းျခင္းႏွင့္ စက္႐ုံငွားရမ္းခမ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္မားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာက႑ႀကီး (၁၁) ရပ္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အထည္အလိပ္က႑ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး ေစရန္အတြက္ Garment Industry Zone မ်ား၊ Textile Industry Zone မ်ား တည္ေထာင္ရန္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈျမင့္မား လာေစေရးတို႔အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္၍ အမ်ိိဳးသားအဆင့္ပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာက႑ႀကီး (၁၁) ရပ္ကို ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါက႑ႀကီး (၁၁) ရပ္အနက္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ က႑အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၃) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိ‌ေနပါေၾကာင္း၊

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္က႑ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ CMP စနစ္ျဖင္‌့ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအား FOB စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ Bonded Warehouse စနစ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး၊ ျပည္ပသို႔ပို႔ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားအား နည္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ (Supply Chain) တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရး စသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာအထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ဆိုင္ရာ အထူးျပဳစက္မႈဇုန္ (Specialized Textile and Garment Zone) မ်ားကို တည္ေထာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ဆိုင္ရာ အထူးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ေျမေနရာ စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္ပါ၍ ေျမ၊ အေဆာက္အဦ၊ လၽွပ္စစ္၊ ေရႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ (Infrastructure) မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ Industry Complex ႏွင့္ Cluster မ်ားကို ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း အမွတ္ (၁) အထည္စက္႐ုံ (ေ႐ႊေတာင္) ရွိ ေျမလြတ္ ၁၂၇ ဧကတြင္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ဆိုင္ရာ အထူးအစုအဖြဲ႔ (Specialized Textile and Garment Cluster) တည္ေထာင္ရန္ ေျမျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပေတာင္းခံ ထားပါေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အမွတ္ (၃) အထည္စက္႐ုံ၊ အမွတ္ (၃) အထည္စက္႐ုံခြဲႏွင့္ ဝါႀကိတ္စက္႐ုံတို႔တြင္ Textile Related Industry Cluster မ်ား စတင္တည္ေထာင္ ထားရွိၿပီး ကနဦးအေနျဖင္‌့ အမွတ္ (၃) အထည္စက္႐ုံခြဲတြင္ အပ္ခ်ဳပ္စက္အလုံးေရ ၁၀၀ တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ Export အထည္မ်ားကို ခ်ဳပ္လုပ္တင္ပို႔ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စက္အလုံးေရ ၂၀၀၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္တပ္ဆင္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စက္မႈနယ္ေျမ (သထုံ) တြင္ ေရဆိုးသန္႔စင္မႈစနစ္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ၌ ေခတ္စားေနသည့္ ထိုးထည္မ်ားထုတ္လုပ္၍ ခ်ည္ေဆးဆိုးျခင္း လုပ္ငန္းအား ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Daehan Knit ကုမၸဏီႏွင့္ JV ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားအျပင္ သဘာဝသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္စက္႐ုံ၊ လၽွပ္စစ္ ACST Wire ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ Solar လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အမွတ္ (၂) အထည္စက္႐ုံ (ပလိပ္) တြင္ Textile Complex ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Panda Textile Co.,Ltd ႏွင့္ China Textile City Co.,Ltd တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ Myanmar Textile City Co.,Ltd မွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ အလားတူပင္ ေရနီစက္မႈနယ္ေျမတြင္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ကုန္ေသတၱာသိုေလွာင္႐ုံမ်ား ထည္‌့သြင္းတည္ေဆာက္ရန္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ အမွတ္ (၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းပိုင္ ေျမေနရာတြင္ သြင္းကုန္/ပို႔ကုန္ ကုန္စည္မ်ားအား လုံၿခဳံစြာသိုေလွာင္ထားရွိႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းရွိစက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ပင္မ Smart Bonded Warehouse ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဇုန္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ အထည္အလိပ္က႑ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္ (Garment Industry Zone) တည္ေထာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ပုဏၰားကၽြန္းစက္မႈဇုန္အေကာင္အထည္ ေပၚေပါက္လာပါက အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေျမေနရာ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထီးခီ (မင္းသမီးခီး) စက္မႈဇုန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါစက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက အထည္အလိပ္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္ (Garment Industry Zone)၊ ခ်ည္မၽွင္ႏွင္‌့အထည္အလိပ္ စက္မႈဇုန္ (Textile Industry Zon) မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ CMP စနစ္မွ FOB စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး၊ Export Oriented Garment မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ Supporting Cluster မ်ား၊ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည့္ Backward Linkage Industry မ်ားႏွင့္ Garment Industry Zone၊  Textile Industry Zone မ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္က႑အတြက္ Custom Warehouse မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး အတည္ျပဳၿပီးပါက ထုတ္ျပန္က်င့္သုံး သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္စက္မႈဇုန္တြင္လည္း CMP စနစ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံငါး႐ုံ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အတူ မအူပင္စက္မႈဇုန္ရွိ Maubin United Development Co.,Ltd ႏွင့္ JV လုပ္ငန္းမ်ား၊ Maubin Industrial Park Project တြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၃၅ ႐ုံ ထူေထာင္ရန္လ်ာထားၿပီးျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္ထိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၁၆ ႐ုံကို စတင္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာက႑ႀကီး (၁၁) ရပ္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အထည္အလိပ္က႑ တိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္မ်ား (Garment Industry Zone) မ်ား၊ ခ်ည္မၽွင္ႏွင့္အထည္အလိပ္ စက္မႈဇုန္မ်ား (Textile Industry Zone) မ်ား တည္ေထာင္ရန္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနရွိ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးမွေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး (လႈိင္မဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားကို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ရန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ CMP အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလည္း အမ်ားအျပားရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမေနရာစီစဥ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိိ ထပ္မံသိရွိလိုပါေၾကာင္း ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဆုံးဇုန္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ဇုန္တြင္ လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မွာ စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုန္မွ အစျပဳ၍ က်န္စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္လည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေျမေနရာအခက္အခဲရွိမႈ အမ်ားႀကီး ႀကဳံေတြ႔ရသည့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ လူေနထူထပ္ေသာရပ္ကြက္မ်ား ေတာင္ဒဂုံတြင္ရွိေသာ ေနရာမ်ားသည္ အထူးၾကပ္တည္းသြားၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ သီလဝါစက္မႈဇုန္ကို အထူးစက္မႈဇုန္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမဧကက်ယ္ဝန္းစြာရွိၿပီး အလားတူ Bonded Warehouse မ်ားကိုပါ ဆက္လက္ၿပီး ထူေထာင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စက္မႈဇုန္တြင္ Supplying တစ္ခုလုံးအတြက္လိုအပ္ေသာ SME လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေနရာအေျမာက္အျမား က်န္ရွိသည့္အတြက္ ၎ေျမေနရာမ်ားကို အသုံးခ်ရန္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ