Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

lin lin ooျမစ္ႀကီးနား-နမၼတီး-တႏိုင္း-နန္းယြန္း-ပန္ေဆာင္လမ္း(ေဒသအေခၚ လီဒို လမ္း)ေပၚရွိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒြန္ဘန္ေက်း႐ြာအေျခစိုက္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းက ဆန္၊ စက္သုံးဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ျခင္းအေပၚ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလခန္႔ကစတင္၍ တႏိုင္းနယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းဘက္ကို သယ္သူ ပို႔ေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ ဆန္မ်ားကို တပ္မေတာ္ပိုင္းက စိစစ္လာၿပီး ႏိုဝင္ဘာလသုိ႔ေရာက္လာေသာအခါ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း၊ ခလရ(၂၉၈) အေနျဖင့္ လုံးဝကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ တားဆီးခဲ့ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္သာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခြင္း ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ ပိတ္ပင္လာမႈသည္ ကာလအားျဖင့္ ခုနစ္လေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းသည့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသတြင္ေနေသာ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အဆင္ေျပမႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊  မိမိအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကို  ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရွိပါဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ စက္သုံးဆီကုန္တင္ကားမ်ား၊ ဆန္ကုန္ တင္ကားမ်ား လြတ္လပ္စြာသယ္ယူေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳပါရန္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အဆိုကို ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မဟုတ္သည့္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္းအဆိုအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈ မရွိပါေၾကာင္း၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနား-နမၼတီး-တႏိုင္း-နန္းယြန္း-ပန္ေဆာင္လမ္း(ေဒသအေခၚ လီဒိုလမ္း)ေပၚရွိ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒြန္ဘန္ေက်း႐ြာအေျခစိုက္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းက ဆန္၊ စက္သုံးဆီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ပိတ္ပင္ တားဆီးေနမႈမ်ားအား အျမန္ဆုံးဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ ဆန္၊ စက္သုံးဆီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူခြင့္ျပဳႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ ဆန္၊ စက္သုံးဆီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားရွိသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

gen myint nweတႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၃/၂-၆-/ဦး(၁)ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ တြက္ခ်က္တင္ျပခ်က္အရ တႏိုင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွင္ေဗြယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔တြင္ရွိေသာ ေဒသခံလူဦးေရ ၆၂၇၇၅ ဦးအတြက္ တစ္လလၽွင္ ဆန္လိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၉၄၂၆ အိတ္ႏွင့္ စက္သုံးဆီလိုအပ္ခ်က္ ၇၂၇၁ ပီပါကို လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ဆန္ႏွင့္ စက္သုံးဆီဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနမ်ားအား စိစစ္ၾကပ္မတ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဆန္ ၄၈၈၈ အိတ္ႏွင့္ စက္သုံးဆီ ၈၆၉၀ ပီပါအား လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ စက္သုံးဆီ ၅၈၈၂ ပီပါအားလည္းေကာင္း၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ထက္ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့သည္ကို  စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွင္ေဗြယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔တြင္ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ေ႐ႊသတၱဳ တူးေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ လုပ္ကြက္ေနရာမ်ားသည္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈ အားနည္းေသာ KIO/KIA (ကခ်င္)အဖြဲ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေနရာမ်ားတြင္သာ တည္ရွိၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျခင္း၊ တရားမဝင္စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား၊ အခိုင္အမာေဆာက္လုပ္ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္ ေ႐ႊေဖာင္မ်ားျဖင့္ ေ႐ႊ/ပယင္းတူးေဖာ္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ ဆန္ႏွင့္ စက္သုံးဆီမ်ားမွာ KIO/KIA(ကခ်င္)အဖြဲ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ မွ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္း အဖြဲ႕ဟာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ လုံၿခဳံေရး လိုက္ပါလ်က္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသား ၁၆ ဦး၊ ဘတ္ဟိုးယာဥ္ ၁၇ စီး၊ သယ္ပို႔ယာဥ္(Transporter) သုံးစီး၊ ၁၀ ဘီးယာဥ္ ေျခာက္စီးႏွင့္ ေ႐ႊေဖာင္ ၁၃ခုတို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါေၾကာင္း၊

အဆိုပါဖမ္းဆီးရမိႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ KIO/KIA(ကခ်င္)အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎ေ႐ႊ/ပယင္း ေမွာ္မ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဆန္တစ္အိတ္လၽွင္ ၄၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ လစဥ္ က်ပ္သိန္း ၂၄၀ ခန္႔၊ စက္သုံးဆီ တစ္ပီပါလၽွင္ ၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ လစဥ္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ခန္႔၊ အလုပ္သမား တစ္ဦးလၽွင္ လစဥ္ေမွာ္အတြင္းဝင္ေၾကး ၃၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ပယင္းလုပ္ကြက္တစ္ခုလၽွင္ လစဥ္က်ပ္ ရွစ္သိန္းခန္႔၊ ေ႐ႊေဖာင္တစ္ခုလၽွင္ လစဥ္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ခန္႔ ယႏၲရားႀကီး တစ္စီးလၽွင္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔ႏွင့္ စတိုးဆိုင္/ ေဈးဆိုင္/စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ လစဥ္က်ပ္သိန္း ၁၈၀ ခန္႔တို႔ကို ဆက္ေၾကးအျဖစ္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အတြက္ KIO/KIA(ကခ်င္)အဖြဲ႕သည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ဆက္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရရွိလ်က္ ရွိသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါတရားမဝင္ ေ႐ႊႏွင့္ ပယင္းတူးေဖာ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းေဒသ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊

တရားမဝင္ ေ႐ႊႏွင့္ ပယင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တႏိုင္းေဒသ(ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္း)၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္မ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဧရိယာ ၂၄၆၀ စတုရန္းမိုင္ကို ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေဘးမဲ့ေတာကို ကမၻာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈကို ယူနက္စကိုက ခြင့္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိကို ယူနက္စကိုက အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပညာရွင္မ်ား ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တႏုိင္း (ဟူးေကာင္းခ်ိဳင္ဝွမ္း)  ေဒသနယ္ေျမ အတြင္း၌ တရားမဝင္ ေ႐ႊႏွင့္ပယင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းကို စက္ယႏၲရားမ်ား အသုံးျပဳေနျခင္း၊ တရားမဝင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎ေဒသရ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားသည္ မ်ားစြာခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီး ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမျဖစ္ေသာ တႏိုင္း(ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း) ေဒသ သဘာဝေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိ ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ားျဖစ္ေသာ က်ား၊ ဆင္ႏွင့္ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ အပါ အဝင္ အျခားတိရစၧာန္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လူတို႔၏အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးသူႏွင့္ တိရစၧာန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တႏိုင္း(ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း)ေဒသ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား မပ်က္စီးေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲကာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊

အထက္မွာတင္ျပခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈထက္ KIO/KIA (ကခ်င္)အဖြဲ႕အတြက္ ဆက္ေၾကးေငြ အေျမာက္အမ်ား ရရွိေစခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားကာ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းယြန္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွင္‌ေဗြယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားသို႔ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုတင္သြင္းလ်က္ရွိေသာ ဆန္ႏွင့္‌ စက္သုံးဆီမ်ားကို ဒြန္ဘန္ေက်း႐ြာမွ တစ္ဆင့္ စိစစ္တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တႏိုင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွင္ေဗြယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ မရွိပါေၾကာင္း၊ ဆန္ႏွင့္ စက္သုံးဆီမ်ားကိုလည္း တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ တြက္ခ်က္တင္ျပခ်က္ႏွင့္အညီ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု လိုအပ္ခ်က္ထက္  ပုိမုိတင္သြင္းလာသည့္ ဆန္ႏွင့္စက္သုံးဆီမ်ားကိုလည္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေရာက္ရွိမႈမရွိေစေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားကာ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအရ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ တြက္ခ်က္တင္ျပမႈႏွင့္အညီ တင္သြင္းလ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းရွားပါးျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ စားဝတ္ ေနေရးၾကပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္မႈမရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ဦးလင္းလင္းဦး(တႏိုင္း)က ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးေရးဦးစီးဌာန၏ စနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္မႈျဖင့္ ခြဲတမ္းစနစ္ကဲ့သို႔ တင္ပို႔ေနသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၅ လပိုင္းအတြက္ တင္သြင္းလာမည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ယခုအခ်ိန္ထိ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ရရွိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ KIO/KIA နယ္ေျမရွိ ယင္းေမွာ္၊ ေ႐ႊေမွာ္မ်ားသည္ လီဒိုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ မရွိဘဲ ေဒသအေခၚ လီဒိုလမ္းမႀကီး၏ မိုင္ ၃၀ တြင္ တည္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါဘက္ကို သြားသည္လမ္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ တပ္စခန္းရွိပါေသာေၾကာင့္ လီဒို လမ္းမႀကီးႏွင့္ ပိတ္ရန္ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊  ထုိ႔ေၾကာင္ ထိုကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ထားပိတ္ပင္ေနမႈမ်ားအေပၚ ထပ္မံ၍ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္

မိမိတို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းမွဴး၏ စိစစ္ၾကပ္မတ္မႈအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးတို႔လည္း အၿမဲမျပတ္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းေဒသတြင္ တႏိုင္းေဒသက ေ႐ႊ၊ ပယင္းေမွာ္ေဒသမွလုပ္ကြက္တြင္ တရားမဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၄၁ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး တို႔ကိုလည္း ၁၉ ရက္ ၅ လရက္ေန႔၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခန္႔ေအာင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ညီညီေဆြတို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီး႐ုံးဧည့္ခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး နယ္ေျမထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား စိုးမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေဒသအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္စပ္ၿပီးမွသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈအားနည္းေသာ၊ ထိေရာက္စြာၾကပ္မတ္‌စစ္ေဆးႏိုင္မႈမရွိသည့္ KIO/KIA(ကခ်င္) ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မတရားစီးပြားရွာျခင္း၊ တစ္ဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔မ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေဒသအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားရမည္ဆိုပါက ၅-၆-၂၀၀၇ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ တိုင္းမွဴး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးထြန္းတင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ နယ္စပ္လုံၿခဳံေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးသူရမ်ိဳးတင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႔လိုက္လံစစ္ေဆးၿပီး နယ္ေျမအေျခအေနကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဒသဆန္ဖူလုံေရးအတြက္ကို အၿမဲဦးစားေပး ကူညီ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။


 

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္