စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဃ)-လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပြုလုပ်ခြင်းအား One Stop Service ပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်း သည့် မေးခွန်း

 အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ပြများနှင့် ကျေးလက် ဒေသများတွင် နေရာအနှံ့အပြားတွင် တည်ရှိနေကြပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိသည့် လုပ်ငန်းသည် SME ဟု ခေါ်သည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြပြီး၊ SME လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေကို လွှတ်တော်မှ

(ဂ)-နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး ရန်ပုံငွေတောင်းခံရာတွင် Feasibility Study Report နှင့်အတူ Design, Drawing, Estimate, B.Q များပါဝင်သည့် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာဖြင့် ပူးတွဲ တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းပြုနိုင်မည့်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

(ဂ)-နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေတောင်းခံရာတွင် စီမံကိန်း၏ဖြစ်မြောက် နိုင်စွမ်း လေ့လာဆန်းစစ်ချက်ကို ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားပြီး ထိုမှရရှိလာသည့် Feasibility Study Report နှင့်အတူ Design, Drawing, Estimate, B.Q များပါဝင်သည့် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာဖြင့် ပူးတွဲ တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းပြုနိုင်မည့်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လ

(ဂ)-၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အရ အသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ OA စာရင်းလက်ကျန် အခြေအနေများ ကို မည်သို့ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်သည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

(င)-ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ဝင်ငွေမပြည့်မီသူများအတွက် ထုတ်ပေးသော ဝင်ငွေကင်းလွတ် ခွင့်ရသည့် လစာဝင်ငွေဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လစာရဝင်ငွေရှိသူနိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တည်ဆဲဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ သက်ဆိုင်ရာဝင်ငွေနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ငွေကျပ် ၄၈ သိန်း အထက် ရရှိသူများအနေဖြင့် ဝင်ငွေဥပဒေပါကင်းလွတ်ခွင့်ပြုအနေဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက် အတွက် ကျပ်ဆယ်သိန်း၊ အတူနေနှစ်ဖက်မိဘတစ်ဦးလျှင် ကျပ်ဆယ်သိန်းနှုန်း၊ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်  ၁၈ နှစ်ကျော်သော်လည်း အချိန်ပြည့်ပညာသင်ကြားနေသူ သားသမီးတစ်ဦးလျှင် ကျပ

(ဃ)-အငြိမ်းစား ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်လစာ တိုးမြှင့်မှုအပေါ် လက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင် ခံစားခွင့်အတိုင်း တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှှှှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတွင် ယခင်က မူလတန်းကျောင်းအုပ်နှင့် အလယ်တန်းပြ သို့မဟုတ် မူ/ပြ/လယ် (PG)တို့သည် ရာထူးချင်း မတူသော်လည်း လစာ စကေးသည် အတူတူပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအတူ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်၊ အထက် တန်းပြနှင့် လက်ထောက် မြို့နယ် ပညာရေးမှူးတို့ဟာလည်း ရာထူးချင်း မတူညီကြသော် လည်း လစာစကေးသည် အတူတူသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းအ