ပါတီအလိုက် ကိုယ်စားလှယ် ပါဝင်မှု မှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ် ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှု

 
စဉ် ပါတီအမည် (မြန်မာ) ပါတီအမည် (Eng)
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး Union Solidarity and Development Party USDP
တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် Military  
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် National League for Democracy NLD
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ် Shan Nationalities Democratic Party SNDP
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး National Unity Party NUP
ရခိုင်အမျိုးသား Arakan National Party ANP
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု National Democratic Force NDF
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Shan Nationalities League for Democracy SNLD
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် Pa-O National Organisation PNO
၁၀ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီ All Mon Region Democracy Party AMRDP
၁၁ ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ် Phalon-Sawaw Democratic Party PSDP
၁၂ "ဝ"ဒီမိုကရက်တစ် Wa Democratic Party WDP
၁၃ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ Kayin People's Party KPP
၁၄ ချင်းတိုးတက်ရေး Chin Progressive Party CPP
၁၅ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် Chin National Democratic Party CNDP
၁၆ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ (ကချင်ပြည်နယ် စဒက) Unity and Democracy Party of Kachin State UDPKS
၁၇ တအောင်း၊ ပလောင် အမျိုးသား Taaung (Palaung) National Party TNP
၁၈ ဓနုတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီ Danu National Democracy Party DNDP
၁၉ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် New National Democracy Party NNDP
၂၀ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Inn National Development Party INDP
၂၁ တစ်သီးပုဂ္ဂလ Indenpence  

ဒုတိယအကြိမ် ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှု

 
စဉ် ပါတီအမည် (မြန်မာ) ပါတီအမည် (Eng)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် National League for Democracy NLD
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး Union Solidarity and Development Party USDP
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Shan Nationalities Democratic Party SNLD
ရခိုင်အမျိုးသား Arakan National Party ANP
တအောင်း၊ ပလောင် အမျိုးသား Taaung (Palaung) National Party TPNP
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ Pa-O National Organisation PNO
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Zomi Congress for Democracy ZCD
လီဆူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ Lisu National Development Party LNDP
တစ်သီးပုဂ္ဂလ Independence  
၁၀ ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ Kachin State Democracy Party KSDP
၁၁ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေး Kokang Democracy and Unity Party KDUP
၁၂ "ဝ"ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ Wa Democratic Party WDP
၁၃ အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ် National United Democratic Party NUD
၁၄ တပ်မတော်သားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Military