ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

(င)-ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုနေ ပြည်သူလူထုများက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို တိုက်ရိုက် ရွေးချယ် နိုင်ရေးအတွက် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ ရပ်မိရပ်ဖငါးဦးကို ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပုဒ်မ ၇ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အတွင်းရှိ ဆယ်အိမ်အစုအဖွဲ့၊ ရာအိမ်အစု အဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပုဒ်မ ၇ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ဆယ်အိမ်စု အတွင်းနေထိုင်သူများက ပုဒ်မ ၅ ပါ အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသူကို ဆယ

(စ)-လက်ရှိပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုများ အပါအဝင် ကျေးရွာ ၁၆ ရွာရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အညီ ဒေသအသုံးအနှုန်းအတိုင်း ကျေးရွာအမည်မှန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုအမည်ပေါက်စာရင်းထဲတွင် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအပါအဝင် ကျေးရွာ ၁၆ ရွာအား ဒေသခံပြည်သူများ၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အညီ ဒေသအခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်း အတိုင်း ကျေးရွာအမည်မှန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သိရှိလိုပါ၍ မေးမြန်းသွားမည်

(ဃ)-ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ သင်္ချိုင်းဟောင်းမြေနေရာကို နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင် မြေအဖြစ် ပြန်လည်သိမ်းယူရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင်မြေအဖြစ် မတရားသိမ်းယူခဲ့သောသင်္ချိုင်းဟောင်းမြေနေရာသို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင်မြေအဖြစ် ပြန်လည်သိမ်းယူပြီး မြို့နယ်ရှိ အများပြည်သူများအကျိုးရှိသော လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် မေးခွန်းဖြစ်ပ

(က)-လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ မကျီးကွင်းကျေးရွာအုပ်စုပိုင် စားကျက်မြေ ၁၆၃.၆၂ ဧက စားကျက်မြေ အားလုံးကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့်အတွက် မည်သို့ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

မကျီးကွင်းစားကျက်မြေမှာ ၁၆၃.၆၂ ဧကကျယ်ဝန်းပြီး ရန်ကုန် - ပြည်လမ်းဘေး ဂရံစံပြကျေးရွာနှင့် ဂွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာကြားတွင်ရှိပါကြောင်း၊ ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ စားကျက်မြေအားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပြီး

(ခ)-အုန်းဇုန်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုနှစ်ခု၏အုပ်စုခြားနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးရန်နှင့်သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်နှင့်စဉ့်ကူးမြို့နယ်နှစ်ခုကြားတိကျသော မြို့နယ် ခြား နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးရန်ကိစ္စအား သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်အတွင်း အုန်းဇုန်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုနှစ်ခု၏ အုပ်စုခြား နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးရန်နှင့် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်နှင့် စဉ့်ကူးမြို့နယ် နှစ်ခုကြားတိကျသော မြို့နယ်ခြား နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးရန်ကိစ္စအား သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

(ခ)မင်းကင်းမြို့နယ်ရှိ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ဝန်ထမ်းများအတွက် ဒေသစရိတ် မညီမျှမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

ခေါင်ဖျားသည့် ဒေသများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ဒေသစရိတ် မညီမျှမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်စွဲပါစာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ စာနှစ်စောင်ကို ရ