Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းတို႔ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO) အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းတို႔ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO) အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္္ အေဆာင္အမွတ္ (I-6) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ FAO အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားအား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသိရွိေစရန္ အသိပညာေပး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္းဆိုင္ရာကိစၥ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာစီမံခန္႔ခြဲဲမႈ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔  ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္