Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း