Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သိန္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Nicholas Coppel အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သိန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Nicholas Coppel အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-5) ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေသာဆက္ဆံေရး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာအာဆီယံ - ၾသစေၾတးလ် ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္   ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ စကၠဴျဖဴေၾကညာခ်က္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္္စားလွယ္မ်ားအျပန္အလွန္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္   ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၆ ရက္