Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းသိန္းေဇာ္ ဟြန္ဒိုင္းေမာ္တာ ျမန္မာ Co., Ltd အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းသိန္းေဇာ္ သည္ ဟြန္ဒို္င္းေမာ္တာ ျမန္မာ Co.,Ltd အဖြဲ႔အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္