Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း Open Society  Justice Initiative မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. James A. Goldston အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း Open Society Justice Initiative မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. James A. Goldston အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-4) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ၏ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား အကူအညီ ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္လင္းႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚခင္စႏၵီတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္