Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္း PRIME Farms Myanmar Ltd အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းသည္ PRIME Farms Myanmar Ltd အဖြဲ႔အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-10) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ PRIME Farms Myanmar Ltd မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လိုေသာ Climate Smart Rice Project ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာသန္းေအာင္စိုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚၿပံဳးေကသီႏိုင္ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္