Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန (၂၀) ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး (၉) ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန (၂၀) ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး (၉) ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလဲြ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-3) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ေရွးဦးစြာ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဇုံးတိန္႔ က ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၳ၊ ပဥၥမႏွင့္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္  ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးႏို္င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၳ၊ ပဥၥမႏွင့္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ၁၅-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန (၂၀) ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး (၉) ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္