Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးရန္လင္း အစာအာဟာရဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာအသင္း (Food Science and Technology Association) ဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းသည္ အစာအာဟာရဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာအသင္း (Food Science and Technology Association) ဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖ႔ြဲအား ယေန႔ ညေန ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-10)    အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အစားအေသာက္ မ်ား လံုေလာက္စြာရရွိေစရန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔