Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ Westminster Foundation For Democracy (WFD) ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ Westminster Foundation For Democracy (WFD) အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Antony Smith အား ယေန႔ မြန္းလြဲ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႐ုံးခန္း၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ Westminster Foundation For Democracy (WFD) အေနျဖင့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ နည္းပညာက႑၊ ဥပေဒျပဳေရးက႑မ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚေအးေအးမူ၊ ဦးတင္ေအာင္ခ်ိဳႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္