Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္း Green Peasant Institute (GPI) အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းသည္ Green   Peasant   Institute   (GPI) အဖြဲ႔အား ယေန႔  မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-10) အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ၊ ေျမသိမ္းဥပေဒ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဇာ္မင္းလြင္ႏွင့္ ဦးစိုင္းဘသိန္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္