Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား လုပ္ငန္းၫႇိႏႈိင္းအစည္း အေဝးက်င္းပ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ လုပ္ငန္းၫႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၈) ကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ဇမၺဴသီရိ ေဆာင္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး  သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယခင္အစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၆) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရမွဴးမ်ားက သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ား အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ ၫႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္အတူ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္