Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္(ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈ  အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္(ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိနသည္   ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈ  အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-2) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သစ္ေတာဥပေဒ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္း၊ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ံံံံံံ့့့