Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ Connect to Everyone Association အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္(ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္သည္ Connect to Everyone Association အဖြဲ႔အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (I-2) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ   ရက္