Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန(၂၃)ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ (၁၀)ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

          ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန(၂၃)ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ (၁၀)ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-3) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဇုံးတိန္႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္  ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္မ်ား၊ အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးႏို္င္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္  ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္မ်ား၊ အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၃း၀၀) နာရီတြင္ ဆက္လက္က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

          ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန(၂၃)ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ (၁၀)ခုတို႔မွ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္