Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္သည္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ယေန႔ ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-8) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္မွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ (ခ) ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္မွ ေကာ္မတီ ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားကာ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းကိစၥမ်ား၊ စြမ္းအင္ တူးေဖာ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးနိုင္ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္(ခ) ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္