Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ UNESCO အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္သည္ UNESCO အဖြဲ႔အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (I-2) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ မီဒီယာလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ပါရွိသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

အဆိုပါေဆြေႏြးပြဲသို႔ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၂၇ ရက္