Skip to main content
u tin win

အမည္

ဦးတင္ဝင္း

အျခားအမည္

 

လူမ်ိဳး/ဘာသာ

ဗမာ/ဗုဒၶ

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္

၉/ရမသ(ႏိုင္)ဝ၃၉၄၃၁

ေမြးသကၠရာဇ္/အသက္

Sunday, September 29, 1963

ေမြးဖြားရာဇာတိ

မက်ီးကုန္းေျမာက္ရြာ၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Sc (Zoo)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္

အေရာင္းအ၀ယ္

အဘအမည္ ၊မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ဦး၀က္ (ကြယ္လြန္)

အမိအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚပုတို၊ DZ -၀၁၃၄၀၂၊ မွီခို

 

ဇနီး(သို႔)ခင္ပြန္းအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚနန္းတြီ၊ ကုန္သည္

 

သား/သမီးအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

 

 

အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ

မိုင္းေလြေက်းရြာ၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္။

 

ကိုယ္စားျပဳပါတီႏွင့္ ပါတီတာ၀န္/တစ္သီးပုဂၢလ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ

 

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရ သည့္မဲဆႏၵနယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မိုင္းယန္း

 

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္(ယေန႔အထိ)