Skip to main content

အမည်

ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းဦး

အခြားအမည်

မရှိပါ

ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်

ကြည်း ၂၈၂၈၆

လူမျိုး/ဘာသာ

ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၈/မမန(နိုင်)၀၀၅၆၆၂

မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်

၂၃-၂-၁၉၇၁/(၅၀)နှစ်

မွေးဖွားရာဇာတိ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပညာအရည်အချင်း

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထရောနစ်)၊ မဟာနည်းပညာဘွဲ့(ရေဒီယို

အီလက်ထရောနစ်)

လက်ရှိအလုပ်အကိုင်

စစ်မှုထမ်း

အဘအမည် ၊မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အလုပ်အကိုင်

ဦးစိန်ဝင်း (ကွယ်လွန်)

အမိအမည် ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အလုပ်အကိုင်

ဒေါ်လှမြင့်၊ ၈/မမန(နိုင်)၀၀၅၆၆၃၊ မှီခို

ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည် ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အလုပ်အကိုင်

ဒေါ်ရီရီခိုင်၊ ၁၄/ကပန(နိုင်)၁၀၀၀၁၉၊ မှီခို

သား/သမီးအမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အလုပ်အကိုင်

မောင်အောင်မင်း(ခ)မောင်ကောင်းခန့်ဇော်၊ ကျောင်းသား၊

အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ

အမှတ်(၄၉)၊ မြဝတီလမ်း၊ မြဝတီရပ်ကွက်၊ ကျုံပျော်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကိုယ်စားပြုပါတီနှင့် ပါတီတာ၀န်/ တစ်သီးပုဂ္ဂလ

တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (ဒုတိယအကြိမ်)

ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ် (ယနေ့အထိ)

အခြေခံပညာကို အမက(၁၀)၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ အထက(၁)၊ ဟားခါးမြို့၊ အလက(၁)၊ ပုသိမ်မြို့နှင့် အထက(ကျုံပျော်)တို့တွင် သင်ယူခဲ့သည်။ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (အီလက်ထရောနစ်)နှင့် မဟာနည်းပညာဘွဲ့ (ရေဒီယိုအီလက် ထရောနစ်) ရရှိခဲ့သည်။

စစ်မှုထမ်းတာဝန်ဖြင့် တနတ၊ ပလခ(၁)၊ လလရ(၅)၊ လစရ(၁၂)နှင့် ပလစ(၁)တို့တွင် အဆင့်ဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ဖြင့် အမှတ်(၁) ပင်မအလုပ်ရုံ (လျှပ်/ စက်)တွင် တာဝန်ခံအရာရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြည်း ၂၂၆၃၅ ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်ဆွေ အစား အစားထိုး ရွေးချယ်ခံရသူ ဖြစ်ပါသည်။