Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ျပည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်ေျမာက္ပုံမွန်အစည်းအေဝး (၁၆)ရက်ေျမာက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူမ်ားစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် ျပည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်ေျမာက္ပုံမွန်အစည်းအေဝး (၁၆)ရက်ေျမာက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူမ်ားစာရင်းဒုတိယအကြိမ် ျပည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်ေျမာက္ပုံမွန်အစည်းအေဝး (၁၆)ရက်ေျမာက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူမ်ားစာရင်း