Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း

 

ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း