Skip to main content
(ဂ)-ပခုကၠဴ-ႀကံခင္းရထားလမ္းအပိုင္းႏွင့္ မင္းဘူးမွအမ္းသို႔ ေဖာက္လုပ္မည္ဟုဆိုေသာ ေျမေပါင္မ်ား ဖို႔ထား၍ နစ္နာခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ားအား မည္သည့္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္၍ ေပးေလ်ာ္သြားမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကံခင္း-ပခုကၠဴရထားလမ္းႏွင့္ မင္းဘူး-အမ္းလမ္းဆိုၿပီး ရထားလမ္းႏွစ္လမ္း ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ထားပါေၾကာင္း၊ ႀကံခင္း-ပခုကၠဴလမ္းကို ၂၀၀၆-၀၇ တြင္ စီမံကိန္းစတင္ၿပီး ၂၀၁၀-၁၁ တြင္ စီမံကိန္းၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မင္းဘူးႏွင့္ပြင့္ျဖဴအပိုင္းကို ၂၂-၁-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး  စီးမည့္သူမရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရပ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ပြင့္ျဖဴ-စလင္းအပိုင္းႏွင့္ မင္းဘူးအပိုင္းကို ေျ

(ခ)-မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နားမြန္ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ ဝိုးလိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စုတို႔တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ရရွိေစရန္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ (သို႔) အျခားတာဝါတိုင္မ်ား တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕သည္ နယ္စပ္ ေဒသလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေဝးလံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၇-၇-၁၉၇၂ ရက္စြဲပါ အမိန္႔အရ ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းမိန္႔ရရွိခဲ့သည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးဧရိယာ၏ ၉၅၀ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံး အလြန္ က်ယ္ဝန္းသည့္အတြက္ ေက်

(ဂ)-ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလးလမ္းတြင္ စုန္/ဆန္ေျပး ဆြဲလ်က္ရွိသည့္မီးရထား လူစီးတြဲမ်ားအားေကာင္း မြန္သည့္တြဲဆိုင္းမ်ားျဖင့္အစားထိုးေပးရန္ႏွင့္မီးရ ထားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးသင္ တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

ဦးဝင္းႏိုင္ (မိုးေကာင္း)ျမန္မာျပည္(အထက္ပိုင္း)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသရွိ ခရီးသည္မ်ားသည္ ခရီးသြားရန္အတြက္ ျမန္မာ့မီးရထားကိုမ်ားစြာ အားကိုးအားထားျပဳေနရပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလး အစုန္/အဆန္ ေျပး ဆြဲၾကသည့္

(ခ)-ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါဝင္ေသာ စကုကၽြန္းႏွင့္ မေက်းကၽြန္းတို႔တြင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္တစ္ခုစီတည္ေဆာက္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဦးေက်ာ္ေ႐ႊ (ရမ္းၿဗဲ)ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္သည္ ကြ်န္းမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရမ္းၿဗဲကြ်န္း၊ စကုကြ်န္းႏွင့္ မေက်းကြ်န္းတို႔ ပါဝင္ၿပီး ရမ္းၿဗဲကြ်န္းႏွင့္ မေက်းကြ်န္းတို႔တြင္ ရမ္းၿဗဲကြ်န္း၏ ေတာင္ဘက္

(စ)-မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္တြင္MPTတာဝါတိုင္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဦးသန္းလင္းလင္း (မယ္စဲ့)ဆက္သြယ္ေရးသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၿမိဳ႕သည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည့္အနက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေနာက္က် ဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း