Skip to main content
(ဂ)-ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိလက္ပံကၽြန္႔ေက်း ႐ြာ႐ြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္းေခ်ာက္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ေနမႈမ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ကမ္း ထိန္း နံရံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မ ရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ခ)-ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားကိုမည္မၽွတပ္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ ထားၿပီးမိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေဒသတြင္းဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားသည္တို႔ကိုသိရွိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

sai saing mineရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ GSM, MPT တယ္လီဖုန္းတိုင္မ်ား စိုက္ထူထားသည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ အမ်ားျပည္သူဆက္သြယ္အသုံးျပဳခြင့္ မရရွိေသး ပါေၾကာင္း၊ယခု မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ CDMA-

(က - ဖုန္း တာဝါတိုင္ကို မန္တုံၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ သို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္အျခားလူဦးေရ ထူထပ္ သည့္ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ဖုန္းလိုင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႔ေပး ရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ

daw nan moeမန္တုံၿမိဳ႕တြင္ ရပ္ကြက္ ၃ ခုႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၂၉ ခုရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ၃ခုမွလြဲ၍ က်န္လူေနထူထပ္သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း မရေသး ပါေၾကာင္း၊လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊နယ္ေျမမေအးခ်မ္းျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ေရး၊႐ြာေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

(ခ)-မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ားအႏၲရာယ္ကင္း စြာခရီး သြားလာႏိုင္ရန္ အတြက္ အုန္းေခ်ာင္းသို႔အ ဝင္ေခ်ာင္းအဝကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးရန္ အစီအ စဥ္ရွိ၊မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

u tin nuျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မာန္ေအာင္ကၽြန္းသည္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းၿပီးပါက ဒုတိယ အႀကီးမားဆုံးကၽြန္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လည္ေအာ္ ထဲတြင္ရွိၿပီး စတုန္းရန္းမိုင္ ၂၀၂ မိုင္က်ယ္ ဝန္း ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ၁၈ မိုင္၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ၂၂ မိုင္ရွိၿ

(က)-ဆက္လက္ေျပးဆြဲျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ျပည္ -ေပါက္ေခါင္းမီးရထားလမ္းအား မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ လက္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

daw ni ni dunျပည္-ေပါက္ေခါင္းမီးရထားလမ္းသည္ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ ၁၆၁.၉ ဧကကို သိမ္းဆည္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ရထားလမ္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ရထားလမ္းေဖာက္ လုပ္သည့္ေနရာ တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမမ်ား ဆုံး႐ႈံးရသည့္အျပင္ ရထားလမ္းေဘးရွိ  ဖို႔ေျမႏွ