Skip to main content
(စ)-မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟမ္းငိုင္း အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) အား အလယ္တန္းေက်ာင္း အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟမ္းငိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဟမ္းငိုင္းအေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ ဟမ္းငိုင္းေက်း႐ြာေန အိမ္ေထာင္စု ၁၄၀ ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၇ ႐ြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၂၇၅ စုတို႔မွ အဓိက အားထားရေသာ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဟမ္းငိုင္းအေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲသည္ မိုင္းကိုင္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ၂၇

(င)-အလုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ မျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းမ်ားစုေပါင္းၿပီး တစ္စုတစ္စည္းတည္း ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္း၊  ေက်ာင္းေပါင္းအားလုံး ၁၄ ေက်ာင္းရွိၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရစုစုေပါင္းက ၅၇၄၉ ဦး၊  ဆရာဆရာမအင္အားေပါင္းေတာ့ ၂၆၈ ဦးရွိပါေၾကာင္း၊ အလုံ အ.ထ.က(၂)ေက်ာင္းတြင္ ဆရာဆရာမအင္အားစုစုေပါင္း ၂၂ ေယာက္ႏွင့့္ ေက်ာင္းသား အင္အား ၄၅ ေယာက္၊ အ.ထ.က(၃)ေက်ာင္းတြင္ ဆရာဆရာမ

(ဃ)-မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေက်း႐ြာရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲအား အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

 

မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေက်း႐ြာရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲအား အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆားခ်က္ေက်း႐ြာရွိ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ခြဲအား အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

(ဂ)-စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာရွင္ အဆင့္ (၃) အခ်ိဳ႕ကို ပညာရွင္ အဆင့္(၄) ရာထူးတိုးေျဖဆိုခြင့္ မျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ျမင္သာစြာ ေျဖဆိုေပးပါရန္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းက ပညာရွင္အဆင္‌့ (၄) အဆင္‌့တိုးစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္မရခဲ့သည့္ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ကိုးေယာက္မွာ ဗိုလ္ေအာင္ႏွင္‌့ ဝက္လက္ကႏွစ္ဦးစီ၊ ေကာလင္း၊ တန္႔ဆည္၊ စစ္ကိုင္း၊ ေ႐ႊဘို၊ ကန္႔ဘလူက တစ္ဦးစီ စုစုေပါင္း ကိုးဦးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၁၄-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔က သတင္းစာတြင္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ဦးစီးအရာရွိ (ကာယ)၊

(ခ)-ပခုကၠဴတကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒပညာဌာန ေန႔သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

 

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္သည္ ေဒသေကာလိပ္မွ ၂၃-၁-၂၀၀၁ ရက္ေန႔တြင္ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ၿပီး ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္ ၁၂ ခုကို သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒပညာရပ္ အတြက္ ေန႔သင္တန္းကို ဖြင္‌့လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊  အေဝးသင္သင္တန္းမ်ားကိုသာ ဖြင္‌့လွစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသအတြင္းမွ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဥပေဒပပညာဘာသာရပ္အတြက္ ေန႔သင္တန္း ကို မေကြးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္သင္ၾ