အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

(က)-ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများက နိုင်ငံဘဏ္ဍာအား အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပါက ပြန်ပေးလျော်စေခြင်းသည် အဂတိလိုက်စားမှုကို လျှော့ချရာရောက်/မရောက်သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

မိမိမဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်သော မန်တုံမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှဝန်ထမ်းများသည် မြို့နယ်ဆရာဝန်နှင့် အထက်တန်းစာရေး နှစ်ဦးအား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၏ အသုံးစရိတ်အား အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကြောင်း တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုတိုင်ကြားစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအား ကြယ်ပွင့်ပ

(က)-အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပြ ဋ္ဌာန်းပြီးနောက် အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုနှင့်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော် မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောတိုင်ကြား မှုအရေအတွက်မည်မျှရှိသည်ကိုသိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

ခ)-နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် လာဘ်ပေး/ယူမှုများကိုအဓိကဖြေရှင်းရန်အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အနေဖြင့်မည် သို့သောအရေးယူမှုများဆောင်ရွက်နေပါသနည်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်မှုရှိ/မရှိ တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

ဦးတင်မောင်ဦး(ရွှေပြည်သာ) နိုင်ငံတော်အနေဖြင့်  ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးက ဆောင်ရွက်နေသည့် အချိန်တွင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ကြုံတွေ့နေရသည်မှာ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု များဖြစ်ပါကြောင်