Skip to main content
(စ)-ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ ေနသည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံေဆာင္႐ြက္ေနသည္‌့ စက္မႈဇုန္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းသုံးေက်ာင္း ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံေဆာင္႐ြက္ေနသည္‌့ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိၿပီး ကေလးငယ္ ၂၂၀ ဦးကို တာဝန္ယူသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရရွစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ေနထိုင္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမိသားစုမ်ားျပားသည့္အတြက္ မိဘမ်ား

(င)-ေစတုတၱရာၿမိဳ႕သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားပါက ၿမိဳ႕သား/သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မုန္တိုင္း Shelter တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေစတုတၱရာၿမိဳ႕သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏အေနာက္ဘက္ ရခိုင္႐ိုးမႏွင့္ နတ္မေတာင္လမ္းေၾကာင္းတြင္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည့့္ ေတာင္ၾကားေဒသတြင္ တည္ရွိပါေၾကာင္း၊ မုန္းေခ်ာင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္၏အေနာက္ေျမာက္မွ အေရွ႕ေတာင္ဘက္သို႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းၿပီး ရခိုင္႐ိုးမတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံသည့္ ထီးေခ်ာင္း၊ က်ီးေခ်ာင္း၊ ဆီမီးေခ်ာင္းမ်ားလည္း စီးဆင္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕၏အထက္ ႏွစ္မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ အျမင့္ေပ ၁၅၀၊ အလ်ား ၁၃ မုိင္၊ ဧကေပ

(ဃ)-ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို လက္ခံေရးကိစၥအား ပြင့္လင္း ျမင္သာေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားအား အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

မိမိေမးခြန္းကို ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအခါ တခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပန္လည္လက္ခံေရးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေပးပို႔လာေသာ ပုံစံမ်ားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီထားသည့္ ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္သည့္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္က ႏွစ္ႏ

(ခ)-ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တာင္ပိုင္းပင္လယ္ကမ္းစပ္ ေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို လတ္တေလာကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ေလေဘးဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦ (Cyclone Shelter) (၃)လုံး ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္သည္ လူဦးေရ ၁၈၅၀၀၀ ၊ ဧရိယာ ၄၁၃ စတုရန္းမိုင္ရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၆ မိုင္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ျခင္း ထိစပ္ေနသည့္အျပင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟန္းတာပင္လယ္ ေအာ္ ကမ္းစပ္တြင္ တည္ရွိပါေၾကာင္း၊  ပဒမ္ျမစ္ဝွမ္းေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေျမနိမ့္ၿပီး ေရျပင္အထက္ ၁၁ ေပသာျမင့္ေသာေၾကာင့္ မုန္တိုင္းအႏၲ

(က)-ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳဖြင့္လွစ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သည္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရပ္ကြက္ႀကီး ၂၁ ခုရွိရာ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာရွိ သကဲ့သို႔ အေျခခံျပည္သူမ်ား အေျမာက္အျမားစြာရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ေနကုန္ ရရာအလုပ္ထြက္လုပ္ ေနၾကသျဖင့္ အဆင္ေျပသလို မိမိရင္ေသြးကို တေန႔ကုန္ထားရသျဖင့္ ရင္ေသြးမ်ား အဆင္ေျပေစ ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ တိုင္းျပည္တာဝန္ ကိုယူရန္အတြက္ ကာယ၊ ဉာဏဖြံ႔ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပ