Skip to main content
(ဆ)-ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိနန္႔နစ္၊ပါဟုတ္ႀကီး ၊ေတာင္ဦး၊ေရေပၚမီး၊နန္႔သာ၊ေစတီဆိပ္အ.လ.က (ခြဲ) ေက်ာင္းမ်ားကိုအလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္တိုး ခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ (ဟုမၼလင္း)၅-၅-၂၀၁၆ ရက္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ကြ်န္းစုမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းအားဝန္ႀကီးေျဖၾကားရာတြင္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းႏွင့္ အေျ

(စ)-၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္တကၠသိုလ္ဝင္ တန္း ေက်ာင္းသားဦးေရမည္မၽွရွိ၍သမိုင္းဘာသာ ရပ္ ျပ႒ာန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ျပ႒ာန္းရန္အစီ အစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဦးမင္းသိန္း (ေတာင္တြင္းႀကီး)၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသားဦးေရ မည္မွ်ရွိပါသနည္း၊ ၎  ေက်ာင္းသား ဦးေရထဲတြင္ သမိုင္းဘာသာတြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်

(င)-ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္IT, MCႏွင့္ Petroleum Major မ်ားကိုျပန္လည္ေခၚ ယူေပး ရန္ႏွင့္ အျခားေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ Major မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေဒါက္တာခင္စိုးစိုးၾကည္(ျပည္မဲဆႏၵနယ္)ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္သည္ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း

(စ)-လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိကားေရာ္အိုေဒါက္၊ ေတြးေထြေနာက္ေက်ာ့၊ ေတြးေထြေနာက္အင္း၊ ဆပၸေလာ္႐ြာမ၊ လန္းတိုင္းေနာက္အင္း၊ ခါးလယ္၊ စံတုံႏွင့္ အံ့ေပၚ႐ြာမ်ားရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဦးသက္ေနာင္ (လဟယ္) လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကားေရာ္အိုေဒါက္၊ ေတြးေထြ ေနာက္ေက်ာ့၊ ေတြးေထြေနာက္အင္း၊ ဆပၸေလာ္႐ြာမ၊ လန္းတိုင္းေနာက္အင္း၊ ခါးလယ္၊ စံတုံႏွင့္ အံ့ေပၚ ေက်း႐ြာရွိွ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဒသထြက္သစ္၊ ဝါးေတြ၊

(င)-သမိုင္းဘာသာရပ္ကိုစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ လတန္းမွသည္ပါရဂူဘြဲ႔အထိမသင္မေနရဘာသာရပ္ အျဖစ္ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

ဦးျမင့္လြင္ (တြံေတး)၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးစနစ္ သစ္ဆိုၿပီး စနစ္အသစ္တစ္ခုျပ႒ာန္းပါေၾကာင္း၊ ၎ စနစ္သစ္အရ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အ႒မတန္းကို ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံခြဲလိုက္ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ကစၿပီးေ အ႒