Skip to main content
(ဂ)-ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ က်ဴရွင္မ်ားသည္ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တရားမဝင္ေသာ ထပ္တြဲ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ရွိေနၾကသျဖင့္ ထိုထပ္တြဲ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ အစီ အစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တြဲဖက္အလယ္တန္း၊ တြဲဖက္အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳ ထား ေသာ္လည္း  ေက်း႐ြာမ်ားရွိ က်ဴရွင္မ်ားသည္ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တရားမဝင္ေသာ ထပ္တြဲ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ရွိေနၾကသျဖင့္ ထိုထပ္တြဲ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ အစီ အစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ခ)-မႏၲေလးတကၠသိုလ္အား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားရာ၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ ရပ္ဝန္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ စနစ္တက် အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ကို ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံအျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးဦးပစာ ေကာလိပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ ေဆးပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ မေကြးေကာလိပ္တို႔ပါဝင္သည့္ မဟာဌာနႀကီးေလးခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါးႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္အျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္

(က)-စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆည္႐ြာအေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အား အေျခခံပညာ အထက္ တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ဆယ္႐ြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အား ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၆၇ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔မွစၿပီး အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စဥ့္ကိုင္ အ.ထ.က ႏွင့္ ၆ မိုင္ကြာေဝးၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ သြားရမည္ျဖစ္သည့့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ယာဥ္အႏၲရာယ္

(စ)-စာသင္ေက်ာင္းေဟာင္းမ်ားအား ေက်ာင္းသား/သူအင္အား၊ စာသင္ခုံမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးမႈ အေနအထားအေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

အ.ထကေက်ာင္းသည္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း စာေမးပြဲစာစစ္ဌာန ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနရသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္မည့္စာေမးပြဲအတြက္ စာေရးစားပြဲႏွင့္ စာသင္သည့္ ခုံအလုံးေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔လိုအပ္ေနပါေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိစာသင္ၾကားရာတြင္လည္း အဆင္ေျပ သင္ၾကားေနရျခင္း၊ စာသင္ခုံအခ်ိဳ႕မွာလည္း ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္သျဖင့္ ယုိင္နဲ႔က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးေနမႈကို ဖာေထးျပဳျပင္ အသုံးျပဳေနရျခင္း၊ စာေရးစားပြဲအခ်ိဳ႕တြင္ မ်က္ႏွာျပင္ညီညာ ေခ်ာေမြ႔မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ စာ‌ေျဖၾကားသူမ်ား

(င)-အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း ေျမလတ္ပိုင္းေဒသတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေက်ာင္းဆရာလိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ အထက္တန္းျပဆရာဆရာမ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အထူး တင္ျပခ်င္ပါေၾကာင္း၊ အထက္တန္းျပဆရာ (B.Ed) ဘြဲ႔ရမ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ေသာ တကၠသိုလ္သည္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုမွာ အထက္ျမန္မာ ျပည္တြင္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္တို႔ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ေျမလတ္ေဒသတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ဆိုတာ မရွိပါေၾကာင္း